Tin tức

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TẠI DREAM SKY TUẦN 2 THÁNG 12

Dream Sky xin trân trọng thông báo tới quý phụ huynh cùng các học viên lịch khai giảng mới của các lớp tại các cơ sở của Dream Sky tuần 2 tháng […]

KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ 8 NGUYỄN HUY TƯỞNG – THANH XUÂN – HÀ NỘI

Hôm qua ngày 4 tháng 12 năm 2017 buổi khai trương cơ sở 8 của Dream Sky tại địa chỉ số 200 Nguyễn Huy Tưởng – Thanh Xuân Trung – Thanh Xuân […]

CUỘC THI “RUNG CHUÔNG VÀNG 2017”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Đông, ngày 29 tháng 11 năm 2017 THÔNG BÁO V/v: Tổ chức cuộc thi Rung […]

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TẠI DREAM SKY TUẦN 5 THÁNG 11

Dream Sky xin trân trọng thông báo tới quý phụ huynh cùng các học viên lịch khai giảng mới của các lớp tại các cơ sở của Dream Sky tuần 5 tháng […]

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP TẠI DREAM SKY TUẦN 4 THÁNG 11

Dream Sky xin trân trọng thông báo tới quý phụ huynh cùng các học viên lịch khai giảng mới của các lớp tại các cơ sở của Dream Sky tuần 4 tháng […]

Ý kiến của phụ huynh